Termy Warmińskie Lidzbark Warmiński Św. Lipka
Stoczek Klasztorny Frombork Piramida w Rapie
Gierłoż Żywkowo Mamerki

Całoroczny dom do wynajęcia. Wszystkie atrakcje Warmii i Mazur.